← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΖΥΥΟΡ10-ΥΝΜ
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-09-17
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση των αριθμ. 8-2013 και 10-2013 αποφάσεων της<br /> 2ης Αβάθμιας ΕΕΔΑ Φθιώτιδας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%96%CE%A5%CE%A5%CE%9F%CE%A110-%CE%A5%CE%9D%CE%9C/document.pdf