← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
8384/07/14-04-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-09-17
Θέμα
ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού έκτασης (Κ.Μ. 767 γαιών Φανών)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γιούτλου Εμμανουήλ του Βασιλείου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
856861.79
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4031290.89