← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7442/19-12-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-09-17
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 595,595Α,595ΑΑ,598,602,619,600 ΓΑΙΩΝ ΛΙΝΔΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΛΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
865064.5962
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3998420.9255