← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5886/30-10-1991
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-09-17
Θέμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΚΜ23 ΓΑΙΩΝ ΚΑΝΔΥΛΙ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ 461
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου