← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΓΙ3ΟΡ1Γ-Κ72
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
56069
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-09-17
Θέμα
Απόφαση αρ. 05-2017 της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Γρεβενών
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%93%CE%993%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%9A72/document.pdf