← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΧ9ΧΟΡ1Φ-ΡΓΜ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
7ΗΙΖΟΡ1Φ-ΗΒΦ
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-09-17
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της αριθ. 5-7-09-2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ζακύνθου.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A79%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A1%CE%93%CE%9C/document.pdf