← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΑΓΨΟΡ10-4ΧΚ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-09-17
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.194-Π.Ε.-05-09-2017 ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΠΗΛΙΑ" Τ.Κ.ΑΓ.ΘΩΜΑ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%91%CE%93%CE%A8%CE%9F%CE%A110-4%CE%A7%CE%9A/document.pdf