← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Β7ΩΟΡ1Φ-0Θ8
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-09-17
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α ΠΕ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%927%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%A6-0%CE%988/document.pdf