← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ7ΔΕΟΡ1Φ-ΘΚΩ
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-09-17
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΠΕ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A87%CE%94%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%98%CE%9A%CE%A9/document.pdf