← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
607/29-03-1995
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-09-17
Θέμα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΡΙΩΤΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεγαρέων
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
4326787.60
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4213050.21