← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΖΑΑΟΡ1Φ-3Ε7
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΛΓΓΟΡ1Φ-ΑΓΚ
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-09-17
Θέμα
Απόφαση με αριθ. 28-2016 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%96%CE%91%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%A6-3%CE%957/document.pdf