← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4723/19.12.2006
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-10-17
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, ύστερα από αίτημα του Γεωργίου Βεργετή, στη θέση "ΚΑΚΟΒΟΛΟ-ΜΕΡΣΙΝΙΑ" Δήμου Ιητών νήσου Ίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γεώργιος Βεργετής
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ιητών
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
616425.63
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4062178.74