← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω0ΦΚΟΡ1Θ-ΕΜΛ
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-10-17
Θέμα
Διαβίβαση Απόφασης Ε.E.Δ.Α Ν. Χανίων .14-2015
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A90%CE%A6%CE%9A%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%95%CE%9C%CE%9B/document.pdf