← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3096-1984
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-10-17
Θέμα
Βεβαίωση μη δασικής έκτασης στη θέση Βράχος περιοχής Βλαχάτων
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
204074.12
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4223948.68