← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΘΡΟΟΡ1Φ-ΘΝ8
Αρ. πρωτοκόλλου
249659
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-10-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 249659-10-10-2017) ύστερα από αίτημα της Γεροντικού Ελένης του Έκτορα στην περιοχή «Αθεη» δημοτικής ενότητας Αχιλλείων τοπικής κοινότητας Κυνοπιαστών Δήμου Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γεροντικού Ελένη του Έκτορα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
147332.1954
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4388215.9373