← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΘΡΨΟΡ1Φ-9ΒΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
253139
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-10-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79, με αρ. πρωτ. 253139- 11-10-2017 ύστερα από αίτημα της κ. Νησιώτη Αγγελικής για χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 4.956,54 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Ράχες» της Τοπικής Κοινότητας Σπαρτοχωρίου, του Δήμου Μεγανησίου
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Νησιώτη Αγγελική
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λευκάδας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Λευκάδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
216600.19
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4281731.27