← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΙΠΡΟΡ1Ι-Ζ6Ρ
Αρ. πρωτοκόλλου
63760
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-10-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αρίθμ. πρωτ. 63760-ΑΠΧ19-12-10-2017 ύστερα από αίτημα του Μπουλαζερη Μανώλη στη θέση Καλαμιάρης Δήμου Οινουσσών Περιφερειακής Ενότητας Χίου
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
695658.30
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4265164.79