← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2530/17/7/2003
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-11-17
Θέμα
η υπ' αριθ. 70/2003 απόφαση της Α Βαθμιας Επιτροπής Εξέτασης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 9.995,82 τμ που κείται στη θέση
"Κάτω Κεφάλι" ΤΚ Καλού Χωριού, ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Χριστινάκη Πέτρου)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
109374.574
Υ (ΕΓΣΑ 87)
125091.980