← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
14/12-06-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-17
Θέμα
Απόφαση επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων του Ν Φωκίδας σχετικά με αντιρρήσεις του Μάρκου Αποστολόπουλου, κατοίκου Ναυπάκτου (Νυφνών 14) κατά της αριθ 2148/21-1-2000 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λιδωρικίου, βάσει της οποίας εδαφική επιφάνεια συνολικού εμβαδού 3.757 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΑΕΤΟΡΑΧΗ» περιφ. Δ.Δ Τριζονιών του Δήμου Τολοφώνας όπως αυτή περιγράφεται ως τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ στο διορθωμένο από τα Δασάρχη Λιδωρικίου τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε τον Αύγουστο του 1999 ο μηχανικός Χρήστος Σαμαλέκας με κλίμακα 1:500
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μάρκος Αποστολόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δωρίδος
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
331765.28
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4247529.42