← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
372/04-02-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-11-17
Θέμα
Το υπ’ αριθμ. 372/04-02-1987 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων και το συνημμένο αυτού χωρίς ημερομηνία τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Μηχανικό Δέσποινα Κουτρουμπά και επικαιροποιήθηκε με το από Νοέμβριο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Κοντεζάκη σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11443/15-11-2017 έγγραφό μας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Παπαδάκης Αντώνιος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χανίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
511535.68
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3933141.32