← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1804/25-04-1984
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-12-17
Θέμα
Υπ΄αριθμ. 1804/25-04-1984 Βεβαίωση της Υπηρεσίας μας για την φύση της ΚΜ 437Α γαιών Τριαντών Νήσου Ρόδου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Χατζησάββας Γεώργιος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4036761.6644