← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4/13-09-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-12-17
Θέμα
Αριθμ. 4/88 απόφαση Επίτροπης Επιλύσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λεσβου , σχετικά με αντιρρήσεις του Τσαλίκη Κωνσταντίνου κατα του αριθμ. 2344/1988 πληροφοριακού εγγράφου του Δ/ντη Δασών Λέσβου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Τσαλίκης Κωνσταντίνος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου