← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2047/18-11-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-12-17
Θέμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4042,80τ.μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗ ΣΠΑΡΤΑ ΜΑΖΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---