← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
146/06/08
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-12-17
Θέμα
Ανάρτηση της αρ. 146/06/08 Απόφασης Β Βάθμιας ΕΕΔΑ Εφετείου για έκταση εμβαδού 122.000,οο τ.μ. ( 88.524,45 τμ σύμφωνα με νέα τοπογραφικά διαγράμματα )στη θέση Μηλιανός-Βερόριζα π.Δήμου Υδρούσας νήσου Άνδρου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Άνδρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
570691
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4195246