← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3969/1996
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-12-17
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο για έκταση εμβαδού 4922 τ.μ. στη θέση "Αγ.Ισίδωρος" Κοιν.Βουρκωτής νήσου Άνδρου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΣΣΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Άνδρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
57740741
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4194650