← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΔΗ0ΟΡ1Υ-ΕΔΡ
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-01-18
Θέμα
Αποστολή της με αριθμ. 8-2017 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%94%CE%970%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%95%CE%94%CE%A1/document.pdf