← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΕΧΠΟΡ1Φ-ΡΒΒ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6ΖΩ4ΟΡ1Φ-ΩΛ5
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-01-18
Θέμα
Απόφαση 23-2016 Τ.Ε.Α. Κορινθίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%95%CE%A7%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A1%CE%92%CE%92/document.pdf