← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω4ΠΕΟΡ1Φ-ΤΦΕ
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-01-18
Θέμα
Απόφαση 33-2016 ΤΕΕΑ Κορινθίας Λιάκου Δημήτριου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A94%CE%A0%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A4%CE%A6%CE%95/document.pdf