← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6187/18-11-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-01-18
Θέμα
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης ΚΜ724 γαιών Καλυθιών Ρόδου (ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΡΙΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ) - Σχετίζεται με την Ανάρτηση Πράξης χαρακτηρισμού Έκτασης με Κ.Α.Δ.Α. 61545
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΡΙΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
877589,45
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4028628,96