← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
210/06-02-1985
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-01-18
Θέμα
πληροφοριακό έγγραφo του το οποίο εκδόθηκε έπειτα από την χωρίς ημερομηνία αίτηση τoυ Κολλητήρη Ιωάννη του Ευσταθίου κατοίκου Ελαίας Δήμου Δωρίδας - σύμφωνα με την αριθμ. 88416/579/Πε/1-12-00 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας επέχει θέση πράξη χαρακτηρισμού εφόσον τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 14 του Ν. 998/79 - έκταση συνολικού εμβαδού 12 στρ με στοιχεία 1-2-3-4-……-50-51-52-1 κείμενη στη θέση «Βορό» περιφέρειας Τ.Κ. Ελαίας Δήμου Δωρίδας όπως αυτή εμφανίζεται στο από Νοέμβριο 1984 Τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αποστόλου Λιόγκα κλίμακας 1:200
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αλέξανδρος Ιωάννης Περτέσης Μιχαλόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δωρίδος
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
334725.86
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4249160.089