← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2677/08.09.199
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-01-18
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, ύστερα από αίτημα του Δημητρίου Ντουσόπουλου, στη θέση "ΚΟΛΩΝΑ" Δήμου Κύθνου, νήσου Κύθνου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δημήτριος Ντουσόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κύθνου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
534139.279
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4140966.306