← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-01-18
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΜ64 ΓΑΙΩΝ ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΥ (ΞΕΝΟΔ. LINDOS MARE), ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΚΑΛΥΒΑ-ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δ.ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μ.ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΕ (ΞΕΝΟΔ. LINDOS MARE), ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΚΑΛΥΒΑ-ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου