← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΛΛΚΟΡ1Ι-9ΚΠ
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-01-18
Θέμα
Αποστολή αριθ. 30-08-13 απόφασης της Β΄θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Αιγαίου <br /> με έδρα την Ερμούπολη
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9A%CE%9F%CE%A11%CE%99-9%CE%9A%CE%A0/document.pdf