Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
162
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-01-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 4.936,72 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα τoυ Μιχαηλίδη Γεωργίου στην περιοχή
«Βιτσιλοχάρακα» ,της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς , Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
655677.028
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3891527.629