← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2523/11-5-1990
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού(Πληροφοριακό έγγραφο) σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 αριθ. πρωτ. ύστερα από αίτημα της Βασιλικής συζ. Γ. Κοντογεώργου στη θέση "Κουβέλα" Τ.Κ. Αχινού του Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθ/δας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Βασιλικής Γ. Κοντογεώργου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Στυλίδας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος