Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2012
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 7.228,00 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Εγγλεζάκη Εμμανουήλ, που κείται στη θέση «Παπούρα ή Καθαράδες» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας, Δ.Ε. Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
665654.006
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3875104.321