← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
62220
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-18
Θέμα
Απόφαση 16/2009 ΕΕΔΑ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
http://dp.ypeka.gr/index.php?gf-download=2018%2F01%2F%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86.-16-2009.pdf&form-id=33&field-id=57&hash=1dc7570968e9cd12c91a0fb96d3061505866de08b773351098fa0b4275e6b292