← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
72Α4ΟΡ10-6ΦΑ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
4ΑΜΔΟΡ10-ΣΥΞ
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-01-18
Θέμα
Ανάρτηση στο Διαδίκτυο και αποστολή της αριθ. 17-2016 Απόφαση της ΤΕΕΑ ΠΕ Τρικάλων
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72%CE%914%CE%9F%CE%A110-6%CE%A6%CE%91/document.pdf