← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
78ΘΛΟΡ1Υ-ΜΛΡ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
59484
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-01-18
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 5-2017 Απόφασης της Tεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78%CE%98%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%9C%CE%9B%CE%A1/document.pdf