← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΡΠΦΟΡ1Θ-ΒΛΧ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
48881
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-01-18
Θέμα
η υπ' αριθ. 34-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 10.123,49 τμ που κείται στη θέση «Σπηλιάρι Μιλάτου» της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Βραχασίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων τoυ Παπακαλιατάκη Νικολάου)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A1%CE%A0%CE%A6%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%92%CE%9B%CE%A7/document.pdf