← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΥ17ΟΡ10-ΦΡΛ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
62419
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-02-18
Θέμα
Ανάρτηση Απόφασης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε.Βοιωτίας ,προς τους Γεώργιο Κοτρολό & Στέλα χήρα Ευσταθίου Κατσαρίδα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A517%CE%9F%CE%A110-%CE%A6%CE%A1%CE%9B/document.pdf