← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΣΖΒΟΡ10-ΩΛ7
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Β4ΤΖΟΡ10-97Π
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-02-18
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 6-2013 απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Φθ-δας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A3%CE%96%CE%92%CE%9F%CE%A110-%CE%A9%CE%9B7/document.pdf