← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΚΔΖΟΡ1Υ-044
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
62482
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-02-18
Θέμα
Αποστολή της με αριθμ. 9-2017 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9A%CE%94%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%A5-044/document.pdf