← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΨΗΠΔΟΡ1Θ-ΓΔΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
12639ΠΕ
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4096,21τ.μ. στη θέση «Μεσάμπελα» της Τ.Κ. Πλατανιά, Δ.Ε. Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήσεως του κ. Πρωιμάκη Γεωργίου του Νικολάου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Πρωιμάκης Γεώργιος του Νικολάου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πλατανιά
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
490920.41
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3929595.22