← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΛΟΔΟΡ1Γ-Ζ7Τ
Αρ. πρωτοκόλλου
21044
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (21044-9-2-2018) ύστερα από αίτημα του κ. Καπουράνη Χρήστου του Ιωάννη στην περιοχή Τ.Κ. Αγίου Γερμανού του Δήμου Πρεσπών
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Καπουράνης Χρήστος του Ιωάννη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πρεσπών
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Φλώρινας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
259539.709
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4524407.524