← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΤΒΓΟΡ1Γ-3ΥΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
21462
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (21462-9-2-2018) ύστερα από αίτημα του Δήμου Πρεσπών στην περιοχή Τ.Κ. Καρυών του Δήμου Πρεσπών
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δήμος Πρεσπών
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πρεσπών
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Φλώρινας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
258188.732
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4513783.700