← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΙΠΖΟΡ10-Ν9Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
486/13694
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση ΣΑΑΚ Κάστρου ΤΚ Κάστρου ΔΕ Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού εμβαδού 5.746,56 τ.μ μετά από αίτηση των Ιωάννη και Βασίλειο Ρούση.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ιωάννης & Βασίλειος Ρούσης
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ορχομενού
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
426973.000
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4269712.089