← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
61ΒΔΟΡ1Φ-ΡΑ2
Αρ. πρωτοκόλλου
30296
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79, ύστερα από αίτημα του κ. Άγγελου Μιχαλόπουλου του Ανδρέα, στην περιοχή «Φωκάγια» Τοπικής Κοινότητας Μιχοΐου Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε.Αχαΐας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μιχαλόπουλος Άγγελος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Αχαΐας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
280689.70
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4205319.83