← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΧΣΑΟΡ1Ι-8ΞΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
8418
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, …, Ζ, Η, Α), εμβαδού 4.000 τ.μ., η οποία σύμφωνα με την εργασία αρμοδίου μηχανικού αποτελεί την Κ.Μ. 347Δ γαιών Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ)
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
876350.84
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4037015.25