← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
75Π8ΟΡ1Ι-Λ0Η
Αρ. πρωτοκόλλου
8080
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-18
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998-79 ΑΡΙΘ. <br /> ΠΡΑΞΗΣ. 8080-08-02-2018 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΣΤΗΝ <br /> ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΤΣΙΛΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΓΕΡΑΣ(ΣΚΟΠΕΛΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
717668.00
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4318748.36